„Ważne powody” jako przesłanka zamiany renty na jednorazowe odszkodowanie oraz sposób jego obliczania. Zgodnie z brzmieniem art. 447 k.c. Sąd może z ważnych powód przyznać Poszkodowanemu (na jego żądanie) zamiast renty lub jej części jednorazowe odszkodowanie.

W sprawach związanych z odszkodowaniami za błąd medyczny, niezmiernie istotne (wręcz kluczowe) znaczenia ma dokumentacja medyczna. W postępowaniu sądowym biegli powołani do rozstrzygnięcia spornej kwestii, będą wydawać opinię przede wszystkim na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.

Kapitalizacja renty to jej zamiana na jednorazowe odszkodowanie. Taką możliwość daje art. 447 kodeksu cywilnego. Jak to wygląda w praktyce? Czy warto skapitalizować rentę? W tym wpisie odpowiem na powyższe pytania.

W tym wpisie postaram się przedstawić Państwu najważniejsze informacje, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie: Kiedy można dochodzić zadośćuczynienia za śmierć nienarodzonego dziecka?