Przestępstwo oszustwa należy do jednych z najbardziej powszechnych czynów zabronionych popełnianych w Polsce. Ze względu na skomplikowaną i niezrozumiałą treść opisującego je przepisu Kodeksu karnego, niestety niezwykle łatwo jest stać się zarówno jego sprawcą jak i nim pokrzywdzonym. Z tego też względu pragnę przybliżyć Państwu pokrótce kluczowe zagadnienia dotyczące tegoż występku.

Jednym ze świadczeń jakie przysługują osobie, która została poszkodowana w związku z niesłusznym tymczasowym aresztowanie, zatrzymaniem bądź skazaniem jest zadośćuczynienie.

Bardzo często zadają mi Państwo pytanie – co można zrobić jeśli „przespało się” termin do dokonania konkretnej czynności w postępowaniu karnym. Tego typu pytania najczęściej odnoszą się do sytuacji, w której nie dochowało się terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, złożenia apelacji czy też zażalenia.

W niniejszym wpisie postaram się odpowiedzieć Państwu na pytanie – Kiedy tymczasowe aresztowanie jest niesłuszne?