Szanowni Państwo Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie, często otrzymuje zgłoszenia i zapytanie o tak zwaną „Blokadę Alkoholową”.

Co to jest blokada alkoholowa?

Jak ją uzyskać?

Czy dzięki temu naprawdę będę mógł znowu prowadzić samochód?

W jednym z naszych wpisów wskazaliśmy Państwu na możliwość skrócenia zakazu prowadzeniu pojazdów poprzez tzw. skrócenie środka karnego na podstawie zastosowania art.  84 § 1 k.k., w niniejszym wpisie opowiemy, jak można złożyć wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, którego podstawą prawną jest art. 182 a § 1 kodeksu karnego wykonawczego – potocznie tzw. „blokada alkoholowa”.

Z dobrodziejstwa „blokady alkoholowej” może skorzystać każdy kto został skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stypizowanego w art. 178 a § 1 k.k. tj. jazdy po alkoholu, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Powyższe najlepiej zrozumieć na przykładzie:

- jeżeli zostaliśmy skazani za przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k.  w konsekwencji czego Sąd orzekł środek karny na okres 3 lat, oznacza to, że po półtora roku od rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy możemy starać się o tzw. „blokadę alkoholową”.

Jeszcze prościej mówiąc, jeżeli 1 stycznia 2020 r. zatrzymano nam prawo jazdy w wyniku jazdy po alkoholu, a następnie zapadł wyrok skazujący nas, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata to możliwym będzie uzyskanie zgody na jazdę z tzw. blokadą alkoholową po 1,5 r. tj. 1 lipca 2021 r. W tym miejscu warto podkreślić, iż wniosek o blokadę alkoholową warto złożyć wcześniej niż przed 1 lipca 2021 r., ponieważ Sądy procedują takie postępowania przez pewien okres tj. miesiąca, dwóch, a może i trzech.

 

W tym miejscu wielu z Państwa powie, niemożliwe, że tak to działa, a jednak. Co więcej sam Rzecznik Prawo Obywatelskich Adam Bodnar 10 sierpnia 2018 r. skierował pismo do Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z prośbą o podjęcie działań mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o możliwości ubiegania się o przedterminowy zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Tym samym sam Rzecznik Praw Obywatelskich nie jako uprawomocnił istnienie tej niedocenionej instytucji prawa karnego.

Poniżej link do Pisma Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20ws.%20zmiany%20sposobu%20zakazu%20prowadzenia%20pojazd%C3%B3w.pdf

 

Skoro już wiemy, że możliwość uzyskania blokady alkoholowej jest realny to co trzeba zrobić ?

Należy skierować wniosek do Sądu o wydanie postanowienia o dalszym wykonywaniu orzeczonego wyrokiem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

W danym wniosku należy wskazać, Wyrok skazujący oraz potwierdzić, iż minął już okres połowy czasu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej należy wykazać, iż postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie trwania zakazu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu mechanicznego nie będzie stanowiło zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji.

Powyższe oznacza, że trzeba przekonać Sąd, iż nasze zachowanie i postawa daje gwarancję, iż nie będziemy niebezpieczni dla naszych kolegów kierowców, im lepiej napisany wniosek, tym większe szanse na uzyskanie odpowiedniego Postanowienia.

Jeżeli jesteś osobą skazaną z art. 178 a § 1 k.k. i orzeczono wobec Ciebie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a od dnia rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy upłynął okres połowy orzeczonego czasu to warto złożyć taki wniosek.

 

Szukasz pomocy zgłoś się do Kancelarii Adwokata Marcela Marszałka i Adwokata Ernesta Mocarskiego, aby znowu cieszyć się prowadzeniem pojazdu mechanicznego. Link do strony internetowej: https://www.jazda-po-alkoholu.pl/