Szanowni Państwo Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie, często otrzymuje zgłoszenia i zapytanie o tak zwaną „Blokadę Alkoholową”.

Co to jest blokada alkoholowa?

Jak ją uzyskać?

Czy dzięki temu naprawdę będę mógł znowu prowadzić samochód?

Uzyskując zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przede wszystkim odbywa się karę poza zakładem karnym, w miejscu stałego zamieszkania.

Impulsem do napisania przedmiotowego artykułu był osobisty kontakt z  kuratorem sądowym jednego z sądów w województwie świętokrzyskim.  Po rozmowie doszedłem do przekonania, że skazani , którzy odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego w zasadzie nie starają się nigdy o tytułowe zezwolenie.  Zastanawiałem się z czego wynika taki stan rzeczy? Otóż w mojej ocenie przede wszystkim z braku świadomości, że takie rozwiązanie jest możliwe. 

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu. Czy zawsze jest przestępstwem?

Zgodnie z art. 178a § 1 k.k. odpowiedzialności karnej podlega kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.
Przywołany przepis wydawać się może jednoznaczny, jednakże dla jego prawidłowego zrozumienia konieczne jest wyjaśnienie znaczenia poszczególnych zawartych w nim pojęć, a w szczególności jednego z nich – „stan nietrzeźwości”.