Z roku na roku możemy zaobserwować wzrost liczby wniosków o upadłość konsumencką. Bez wątpienia tendencja ta będzie się utrzymać z uwagi na światową pandemię COVID-19 i jej skutki w dalszej perspektywie.  Nie bez znaczenia jest również fakt, że  24 marca 2020r. weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która w pewnym stopniu uprości procedurę.

W serii artykułów postaram się przybliżyć Państwu instytucję „upadłości konsumenckiej”, poprzez przedstawienie najistotniejszych zagadnień związanych z tą problematyką.  

Wracają jeszcze do pierwszych słów niniejszego wpisu, warto posłużyć się statystykami, aby zobrazować skalę zjawiska. W 2015r. upadłość ogłosiło dokładnie 2114 osób, rok później tj. 2016r. liczba ta wzrosła do 4429 osób. W kolejnych latach 2017 -2018 liczba ta wynosiła odpowiednio 5474 oraz 6549 osób.  Co ciekawe w latach 2017 – 2018 do sądów wpłynęło odpowiednio ponad 11 tys. i 13 tys. wniosków.  Powyższe statystyki wskazują, że tylko 50% wniosków jest skutecznych. Moja kancelaria świadczy pomoc prawną w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej i rokrocznie widać znaczny wzrost zainteresowania tą instytucją.

Czym właściwie jest upadłość konsumencka?
Najprościej rzecz ujmując, „upadłość konsumencka” to umorzenie zobowiązań lub ich zmniejszenie po przeprowadzeniu postępowania sądowego. O upadłości decyduje sąd. Instytucja ta przeznaczone jest dla osób, które stały się niewypłacalne. Nie mają środków na spłatę swoich zobowiązań m.in. kredytów czy pożyczek.  Oczywiście ustawodawca nie posługuje się termin „upadłości konsumenckiej”, który używany jest potocznie. Wszelkie najistotniejsze kwestie uregulowane zostały w ustawie „prawo upadłościowe”

Jak wygląda wniosek i co powinien zawierać?
Wniosek składa się na formularzu i winien zawierać szereg informacji takich jak:
1.    Dane umożliwiające identyfikacje wnioskodawcy (imię, nazwisko, pesel);
2.    NIP (jeżeli dłużnik posiada taki numer);
3.    Wskazanie miejsca, w którym znajduje się majątek dłużnika;
4.    Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek;
5.    Wykaz majątku i jego szacunkową wartość;
6.    Spis wierzycieli wraz z ich danymi;
7.    Spis wierzytelności spornych (czyli tych, które kwestionujemy);
8.    Listę zabezpieczeń, które zostały ustanowione na majątku dłużnika;
9.    Informację o przychodach, kosztach utrzymania, osobach pozostających na utrzymaniu dłużnika;
10.    Informację o czynnościach prawnych (z ostatnich 12 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku), które dotyczyły nieruchomości, akcji, udziałów, a także wierzytelności i innych praw, których wartość przekroczyła 10.000,00 zł ;
11.    Oświadczenie, w którym dłużnik wskazuje, że podane dane we wniosku są prawdziwe.

W kolejnych wpisach na blogu, postaram się przybliżyć Państwu problematykę związaną z samym postępowaniem sądowym, możliwym rezultatem, kosztami postępowania oraz zmianami jakie wprowadziła nowelizacja, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020r.

adw. Marcel Marszałek

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook

marcelmarszalek.pl all rights reserved.