Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 października (C-260/18, Dziubak), potwierdził, że:

Z ogromną przyjemnością informuję, że wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 25 kwietnia 2019 roku, sygn. akt I C 446/19 uwzględnione zostało w całości powództwo kredytobiorców o zwrot kwoty ponad 16 tys. złotych tytułem nienależnie pobranych składek na rzecz Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego.

Informujemy, że wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku uwzględnione zostało w całości powództwo naszych klientów o odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu.  Sąd zasądził blisko 40.000,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wskazanymi w pozwie.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wielu lat stanowi swoisty oręż w sporach frankowiczów z bankami. Kolejnych argumentów w tej batalii dostarczył Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Giovanni Pitruzella w opinii wydanej 14 maja 2019 roku w sprawie C-260/18. I choć na ostateczny wyrok Trybunału musimy poczekać jeszcze około dwóch miesięcy to stanowisko Rzecznika stanowi bardzo apetyczną przystawkę przed daniem głównym.