Osobie, która została niesłuszne aresztowana, zatrzymana bądź skazana przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie i zadośćuczynienie. Skala postępowań w Polsce.

W niniejszym wpisie odpowiem Państwu na pytanie. W jakim terminie przedawniają się roszczenia o zwrot opłaty likwidacyjnej?

Postępowania związane z dochodzeniem odszkodowania za niewątpliwe niesłuszne aresztowanie, zatrzymanie i skazanie są swego rodzaju „hybrydą”, w której o zasadności dochodzonych roszczeń orzeka sąd karny, stosując zarówno przepisy postępowania karnego jak i przepisy cywilne.

W niniejszym artykule postaram się przedstawić Państwu problem związany z odsetkami od odszkodowania bądź zadośćuczynienia przyznawanego przez Sąd.