Niezmiernie często zdarza się, że w sprawach dotyczących spowodowania wypadku  (art. 177 k.k.) Sądy w wyrokach skazujących zasądzają na rzecz pokrzywdzonych nawiązkę. Niekiedy są to kwoty znaczące np. 20.000,00 zł czy nawet 50.000,00 zł. Wysokość nawiązki uzależniona jest od konsekwencji wypadku.

W niniejszym artykule postaram się przedstawić Państwu problem związany z odsetkami od odszkodowania bądź zadośćuczynienia przyznawanego przez Sąd.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

„Ważne powody” jako przesłanka zamiany renty na jednorazowe odszkodowanie oraz sposób jego obliczania. Zgodnie z brzmieniem art. 447 k.c. Sąd może z ważnych powód przyznać Poszkodowanemu (na jego żądanie) zamiast renty lub jej części jednorazowe odszkodowanie.