W ostatnich dniach odbieram codziennie po kilkanaście telefonów i wiadomości mailowych od klientów, których reprezentuję przed sądami w związku dochodzeniem unieważnienia umowy kredytu frankowego z pytaniami o bezpieczeństwo skorzystania z wakacji kredytowych. Nadzwyczajna sytuacja  związana z epidemią wirusa COVID-19 spowodowała, że na skutek nacisków społecznych oraz ze strony rządowej banki na powszechną skalę rozpoczęły umożliwianie czasowego zaprzestania spłat rat kredytowych. Nauczeni doświadczeniem konsumenci obawiają się pozostawienia haczyków przy takim rozwiązaniu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 października (C-260/18, Dziubak), potwierdził, że:

W ostatnim czasie zgłasza się do mnie coraz większa liczba klientów z już spłaconymi kredytami frankowymi. Nasza rozmowa najczęściej zaczyna się od pytania: „Panie Mecenasie, czy jeżeli spłaciliśmy już kredyt w całości to mamy jakiekolwiek szanse na odzyskanie swoich środków?”. Moja odpowiedź niemal w każdym przypadku brzmi „tak”.

Z ogromną przyjemnością informuję, że wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 25 kwietnia 2019 roku, sygn. akt I C 446/19 uwzględnione zostało w całości powództwo kredytobiorców o zwrot kwoty ponad 16 tys. złotych tytułem nienależnie pobranych składek na rzecz Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego.