Polisolokata to potoczna nazwa produktu oferowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe we współpracy z bankami. Jest to indywidualne (bądź grupowe) ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługiwać może m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w ściśle określonych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Żeby można było dochodzić wskazanych powyżej świadczeń konieczne jest wystąpienie negatywnych skutków wypadku na życie poszkodowanego w sferze materialnej oraz niematerialnej.