Jednym ze świadczeń jakie przysługują osobie, która została poszkodowana w związku z niesłusznym tymczasowym aresztowanie, zatrzymaniem bądź skazaniem jest zadośćuczynienie.

Osobie, która została niesłuszne aresztowana, zatrzymana bądź skazana przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie i zadośćuczynienie. Skala postępowań w Polsce.

W niniejszym wpisie postaram się odpowiedzieć Państwu na pytanie – Kiedy tymczasowe aresztowanie jest niesłuszne?

Postępowania związane z dochodzeniem odszkodowania za niewątpliwe niesłuszne aresztowanie, zatrzymanie i skazanie są swego rodzaju „hybrydą”, w której o zasadności dochodzonych roszczeń orzeka sąd karny, stosując zarówno przepisy postępowania karnego jak i przepisy cywilne.