Po ogłoszeniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, doszło do zmian organizacyjnych w zasadzie we wszystkich sądach w Polsce.

Co się zmieniło?
Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na odwołanie w zasadzie większości rozpraw i posiedzeń zaplanowanych na okres od 16 marca 2020 do 31 marca 2020r. Już teraz wiemy, że okres ten zostanie wydłużony co najmniej do końca kwietnia.  Wprowadzono, również szereg ograniczeń (o czym poniżej).

Co z moją rozprawą, kiedy się odbędzie?
Często zadają Państwo to pytanie. Niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość. Po opanowaniu obecnej sytuacji, zostaną wyznaczone nowe terminy. Zdaję sobie sprawę z faktu, że obecnie na terminy rozpraw (przede wszystkim cywilnych), w zależności od sądów czekamy od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Niestety epidemia nie poprawi tego stanu, a wręcz go pogłębi. Wydaje mi się jednak, że już w okresie wakacyjnym sądy zaczną „nadrabiać” stracony czas.

Czy sądy w ogóle działają?
Tak, działają. Jeśli jednak nie muszą Państwo osobiście stawiać się w sądzie, warto zadzwonić do biura obsługi interesantów (dalej: BOI). Jeśli konieczne jest złożenie pisma, to najlepiej wysłać go pocztą (data stempla pocztowego to dzień złożenia pisma). Niektóre z sądów przyjmują, również środki odwoławcze w formie elektronicznej, następnie takie pismo drukowane jest przez pracownika sądu i wpinane w akta. Oczywiście w późniejszym terminie, konieczne będzie uzupełnienie braku formalnego takiego pisma, poprzez złożenie podpisu. O tej okoliczności powiadomi sąd. Osobiście dość sceptycznie podchodzę do takiego rozwiązania i wolę zachować tradycyjną formę składania pism (przesyłka pocztowa). W znacznym stopniu sądy ograniczyły nadawanie przesyłek, zarówno do stron jak i ich obrońców czy pełnomocników.

Na stronach internetowych sądów, znajdują się informacje jakie ograniczenia zostały wprowadzone oraz jak kształtują się godziny pracy poszczególnych jednostek takich jak BOI czy czytelnia akt. Warto śledzić wszelkie zarządzenia prezesów i dyrektorów w sądach.

Czy wszystkie rozprawy zostały zdjęte z wokandy?

Większość, jednak jest kategoria spraw, które winny zostać rozpoznane.  Posłużę się przykładem zarządzenia nr 57/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.03.2020r., w którym wskazano jaka kategoria spraw wymaga rozpoznania pomimo zaistniałej sytuacji. Są to m.in sprawy:
- przesłuchanie osób w trybie zabezpieczenia dowodu;
- z zakresu prawa rodzinnego – o zabezpieczenie bezpośrednio zagrożonego dobra dziecka, spraw dotyczących umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich lub przedłużenia takiego umieszczenia, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 k.p.c.
- z zakresu prawa karnego – wszelkie sprawy dotyczące zastosowania, przedłużenia, zmiany lub uchylenia tymczasowego aresztowania, sprawy dot. ekstradycji i deportacji.
- z zakresu prawa cywilnego – sprawy rozpoznawane w trybie wyborczym, a także z odwołania od zakazu zgromadzeń.

Katalog ww. spraw zawarty w rozporządzeniu jest znacznie szerszy, a ja w niniejszym wpisie posłużyłem się jedynie przykładami. Ponadto, zakres ww. spraw „pilnych”, może różnić się w poszczególnych sądach, dlatego warto sprawdzać te informacje.

Życzę Państwu i sobie cierpliwości 😊  

Adw. Marcel Marszałek