Kapitalizacja renty to jej zamiana na jednorazowe odszkodowanie. Taką możliwość daje art. 447 kodeksu cywilnego. Jak to wygląda w praktyce? Czy warto skapitalizować rentę? W tym wpisie odpowiem na powyższe pytania.

Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługiwać może m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w ściśle określonych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Żeby można było dochodzić wskazanych powyżej świadczeń konieczne jest wystąpienie negatywnych skutków wypadku na życie poszkodowanego w sferze materialnej oraz niematerialnej.