Informujemy, że wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 roku uwzględnione zostało w całości powództwo naszych klientów o odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu.  Sąd zasądził blisko 40.000,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wskazanymi w pozwie.