W niniejszym wpisie odpowiem Państwu na pytanie. W jakim terminie przedawniają się roszczenia o zwrot opłaty likwidacyjnej?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 819 § 1 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Dominująca linia orzecznicza sądów powszechnych (zdarzają się wyjątki) wskazuje, iż niniejsza regulacja nie ma zastosowania do opłat likwidacyjnych.

Najczęściej prezentowany jest pogląd, że  postanowienia OWU ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które przewidują, że w razie wypowiedzenia umowy przed upływem 10 lat od jej zawarcia, ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną, która powoduje utratę znacznej części (niekiedy wszystkich) środków zgromadzonych na rachunku stanowią niedozwolone postanowienia umowne w świetle art. 385[1] k.c.

W związku z powyższym  opłat likwidacyjna jest świadczeniem nienależnym, które nie pozostaje w związku z łączącą ubezpieczyciela i konsumenta umową ubezpieczenia. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 118 k.c., który przewiduje dziesięcioletni termin przedawnienia.
Powyższa interpretacja, która przeważa w orzecznictwie, pozwala na dochodzenie roszczeń jeszcze wiele lat po rozwiązaniu umowy.

adw. Marcel Marszałek

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook

marcelmarszalek.pl all rights reserved.