Polisolokata to potoczna nazwa produktu oferowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe we współpracy z bankami. Jest to indywidualne (bądź grupowe) ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 

Co to jest polisolokata?

Polisolokata to potoczna nazwa produktu oferowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe we współpracy  z bankami. Jest to  indywidualne (bądź grupowe) ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.  Dość szeroka kampania reklamowa firm oferujących ten produkt, spowodowała, że polisolokaty stały się bardzo popularne wśród polskich klientów.

Na czym polegała atrakcyjność polisolokat?

Produkt ten dawał możliwość uniknięcia płacenia podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatku Belki”. W związku z powyższym klienci przynajmniej w teorii mogli liczyć na większe zyski. W praktyce jednak często wyglądało to zgoła inaczej.

Jak działa polisolokata?

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia, klient zobowiązywał się do wpłacania (miesięcznie) na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowe składki w określonej wysokości.  W ten sposób zgromadzane środki inwestowane były w fundusze, które powinny wypracować zysk.

Problem pojawiał się w momencie przedterminowego rozwiązania umowy. Niekiedy zdarzało się, że to klient będąc niezadowolonym z osiągniętych wyników, sam podejmował taką decyzję. Bardzo często, również to towarzystwo ubezpieczeniowe rozwiązywało umowę, z uwagi na brak regularnych wpłat przez klienta.

W tym miejscu pojawia się tzw. opłata likwidacyjna.  Jest to opłata pobierana przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z likwidacją produktu inwestycyjnego.  Często zdarzała  się, że wysokość opłaty likwidacyjnej to kilkadziesiąt, a nawet 100% procent zgromadzonego kapitału.

W kolejnych artykułach postaram się szczegółowo opisać  problematykę opłat likwidacyjnych. Poruszę, również kwestie związane z odzyskiwaniem od towarzystw ubezpieczeniowych przedmiotowych opłat.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook

marcelmarszalek.pl all rights reserved.