Tytułem wstępu zobligowany jestem wskazać, że z perspektywy prowadzenia sporów sądowych wynikłych z umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi (w szczególności z frankiem szwajcarskim) należy wyróżnić dwie podstawowe grupy kredytów:
- kredyty indeksowane/waloryzowane (ewentualnie nominowane),
- kredyty denominowane.

Jeżeli w przypadku obu typów umów kredytobiorca faktycznie otrzymał z banku kwoty w złotówkach, a przy spłatach ponosi negatywne konsekwencje wzrostu kursu franka to czym właściwie różnią się te umowy? Jak to na ogół bywa, szczególnie w prawniczej rzeczywistości, przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach.

Podstawowa różnica między wyżej wymienioną grupą kredytów sprowadza się do oznaczenia kwoty kredytu w umowie. W przypadku kredytów denominowanych banki oznaczały ją bezpośrednio we franku, zaś w kredytach indeksowanych/waloryzowanych wskazywano kwotę udostępnioną kredytobiorcy wyrażoną w złotówkach. Istnieje więc większe ryzyko podciągnięcia kredytu denominowanego pod kredyt walutowy. Z perspektywy pełnomocnika kredytobiorcy łatwiej jest również wykazać brak spełnienia przez bank jednego z wymogów z art. 69 ustawy prawo bankowe tj. oznaczenie kwoty faktycznego zobowiązania kredytobiorcy w przypadku indeksacji/waloryzacji (co nie zmienia faktu, że i w przypadku kredytu denominowanego banki naruszyły szereg norm prawnych płynących z tego artykułu). Obie grupy kredytów różnią się również konstrukcją sposobem finansowania portfeli kredytowych.

Czy to oznacza, że jeśli mam umowę kredytu denominowanego to przed sądem jestem skazany na niepowodzenie?

- Absolutnie nie!

Oczywiście jako profesjonalista zobowiązany jestem uprzedzić, że sprawy kredytów denominowanych różnią się ciężarem gatunkowym od kredytów indeksowanych. Nie ulega jednak wątpliwości, że i w tym przypadku klient udawał się do banku z zamiarem uzyskania kredytu złotówkowego, w ramach którego wszystkie rozliczenia będą odbywały się w walucie obowiązującej na terenie naszego kraju, zaś do wypłaty i późniejszych spłat rat kapitałowo-odsetkowych zastosowanie miały abuzywne kursy kupna/sprzedaży ustanawiane autonomicznie przez jedną ze stron stosunku prawnego. Nieuczciwość kredytów denominowanych coraz częściej zauważają również sądy. Dwoma największymi bankami udzielającymi kredytów tego typu były PKO oraz Deutsche. W odniesieniu do pierwszego z podmiotów nieważność umowy kredytowej została stwierdzona min. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie I C 776/16, przed Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. I C 478/16 oraz prawomocnie przypieczętowana w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku (I ACa 674/17). W stosunku do Deutsche bezwzględną nieważność umowy kredytu denominowanego orzekł w jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie – sygn. VI C 2137/17. Ścieżka orzecznicza w przypadku i tej grupy kredytów zaczyna więc kształtować się w coraz korzystniejszym świetle z perspektywy kredytobiorców, dając nadzieję na zrzucenie z siebie i swojej rodziny frankowo-bankowego jarzma.

adw. Marcel Marszałek

Komentarze  

# Guest 2022-11-09 05:53
buy cialis online from india The pudendal nerve, arising from the S2 4 sacral nerves, accompanies the artery
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2022-12-23 12:23
03 in patients with proteinuria of at least 1 g per day at baseline cialis 20mg Dennis, USA 2022 05 05 05 18 18
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-04-05 18:29
Great data, Many thanks!
write a five paragraph essay https://bestonlinepaperwritingservices.com dissertation editor https://bestcheapessaywriters.com
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-04-10 14:15
Useful forum posts. Kudos.
no deposit online casino bonus online casino nj caesars casino online
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-04-10 19:39
Beneficial info. Thanks.
do my essay when revising a narrative essay the writer should include how do you see yourself as a writer essay
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-04-11 18:05
Seriously a lot of terrific knowledge!
website that writes your essay for you write my essay in 1 hour can someone write my essay
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-04-12 12:16
You said it adequately.!
buy essay uk order of writing an essay
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-04-12 16:32
Thanks a lot. A good amount of knowledge!
write my school paper for me do my essay for me for free write my argumentative essay
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-04-12 21:18
Perfectly spoken without a doubt. .
online essay writer for free essay writter write a descriptive essay on farming in my town
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-04-13 04:46
Thanks a lot! Terrific information.
real money online casino arkansas online-casino rivers edge casino online
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-05-17 21:33
Просто веб-хостинга только Википедия
ежегодно обходится в более чем 2 миллиона долларокопирайтинг
в рекламе: http://chamtech.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=34827 США.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-06-17 10:21
A coat completes any Crew
change in Tallinn: https://nofox.ru/user/HelaineSheridan/ member's uniform so it's an important garment to obtain most suitable.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
# Guest 2023-06-18 07:39
SEO копирайтинг на английском языке: http://djys24real2bl.caffei.ne.kr/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=35756 подразумевает не просто написание текста и вставки в него ключей.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież